SUDECOM TUYỂN TƯ VẤN VIÊN TẬP HUẤN XÂY DỰNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO NHÂN VIÊN CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

Thứ năm - 19/11/2020 11:00
Dự án: "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam" do Liên minh Châu Âu tài trợ (viết tắt: dự án EU/SỰ THAM GIA)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) cùng với Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) đang triển khai dự án: "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam" do Liên minh Châu Âu tài trợ (viết tắt: dự án EU/SỰ THAM GIA). Dự án đặt mục tiêu đảm bảo nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể, đơn vị thực hiện dự án ở tỉnh Yên Bái có khả năng hỗ trợ năng lực khởi nghiệp, phát triển kinh tế và xã hội cho thanh niên dân tộc thiểu số, hỗ trợ họ tham gia tích cực vào việc thúc đẩy bình đẳng giới, thúc đẩy vai trò của thanh niên dân tộc trong các quá trình tham gia trong lĩnh vực khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhằm đảm bảo các nhân viên thuộc các TCXH tham gia dự án có năng lực quản lý hiệu quả dự án và nguồn tài trợ, đảm bảo đạt được các mục tiêu dự án đã đề ra, Ban Quản lý dự án EU/SỰ THAM GIA thống nhất tổ chức 01 khóa tập huấn về “Xây dựng năng lực quản lý dự án và quản lí tài chính” cho các nhân viên thuộc các tổ chức xã hội nhận tài trợ từ Dự án để triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

II. MỤC TIÊU:

Nhân viên các tổ chức xã hội nhận tài trợ để triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Yên Báicó năng lực về kiến thức, phương pháp và kỹ năngquản lídự án quản lí tài chính nhằm triển khai hiệu quả dự án, đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đề ra.

III. PHẠM VI CÔNG VIỆC:

1. Nhiệm vụ của Tư vấn viên

- Xây dựng bộ tài liệu tập huấn và gửi cho BQLDA ít nhất 5 ngày trước khi diễn ra tập huấn để góp ý và hoàn thiện. Tài liệu của lớp tập huấn bao gồm:
+ Chương trình tập huấn (đề cập rõ mục tiêu, các nội dung tập huấn, phương pháp thực hiện, thời gian và văn phòng phẩm cần cho từng hoạt động)
+ Tài liệu phát tay cho học viên
+ Bài giảng chiếu slide
+ Bài kiểm tra kiến thức học viên trước và sau tập huấn
+ Phiếu đánh giá nhu cầu tập huấn/ đầu vào của học viên
+ Phiếu đánh giá cuối khóa học
- Thảo luận và phối hợp chặt chẽ cùng BQLDA để xây dựng tài liệu, phương pháp tập huấn phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của học viên và Dự án. Đảm bảo xây dựng bộ tài liệu tập huấn phù hợp với nội dung quản lý dự án, quản lí tài chính của các TCXH trong khuôn khổ Dự án EU/SỰ THAM GIA.
- Thực hiện 01 khóa tập huấn vào 3 ngày tại thành phố Yên Bái cho nhân viên các tổ chức xã hội tham gia vào dự án. Cuối khóa tập huấn, giảng viên cần hướng dẫn học viên xác định kế hoạch áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
- Tiến hành tập huấn cho học viên theo các phương pháp lấy người học làm trung tâm và gắn lý thuyết vào thực tiễn công việc
 Điều chỉnh nội dung, phương pháp tập huấn trên cơ sở các góp ý của Ban QLDA và phản hồi của học viên nhằm đảm bảo chất lượng lớp tập huấn. Đánh giá lớp tập huấn hàng ngày để xác định mức độ nắm bắt kiến thức và có những điều chỉnh nếu cần thiết.
Viết báo cáo tập huấn, trong đó có phân tích sự thay đổi về kiến thức của học viên trước và sau tập huấn, đánh giá kết quả đạt được của lớp tập huấn, đưa ra khuyến nghị giúp học viên áp dụng hiệu quả kiến thức được tập huấn vào thực tiễn và khuyến nghị về kế hoạch nâng cao năng lực cho học viên trong thời gian tới.
2. Các kết quả đầu ra
- Một bộ tài liệu giảng dạy của lớp tập huấn về Quản lý dự án và quản lý tài chính được biên soạn phù hợp với năng lực của học viên và bối cảnh dự án
- 01 khóa tập huấn 3 ngàyđược tổ chức tại tp Yên Bái
- Sau tập huấn 100% học viên tham gia tập huấn cải thiện về kiến thức Quản lý dự án và quản lý tài chính
- Ít nhất 80% học viên trả lời đúng được 70% bài kiểm tra cuối khóa tập huấn.
- Ít nhất 80% học viên tự tin áp dụng kiến thức tập huấn vào việc quản lí dự án.
- 01 báo cáo tập huấn, trong đó có phân tích sự thay đổi về kiến thức của học viên trước và sau tập huấn, đánh giá kết quả đạt được của lớp tập huấn, đưa ra khuyến nghị giúp học viên áp dụng hiệu quả kiến thức được tập huấn vào thực tiễn và khuyến nghị về kế hoạch nâng cao năng lực cho học viên trong thời gian tới.
 IV. KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ KIẾN:
- - Từ 04/12/2020 đến 13/12/2020
V. TUYỂN CHỌN TƯ VẤN
1. Yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của Tư vấn viên:
- Số lượng tư vấn: 01 người.
- Có trình độ đại học trở lên.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực đào tạo về kỹ năng quản lý dự án và quản lí tài chính của dự án (đặc biệt là các dự án do EU tài trợ).
- hiểu biết, kinh nghiệm và kĩ năng làm việc với các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các tổ chức xã hội tại địa phương
- Có kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy tích hợp, sử dụng phương pháp đào tạo có sự tham gia, dạy học tích cực, lấy học viên làm trọng tâm, liên hệ lý thuyết với công việc thực tiễn(liên hệ chặt chẽ với quản lý dự án EU/Sự tham gia mà các đối tác sẽ thực hiện, giảng viên sẽ được cung cấp thông tin cơ bản về dự án)
- Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu tập huấn và thực hiện các lớp tập huấn cho các Tổ chức XH, cho giảng viên nguồn. Có kỹ năng theo dõi và đánh giá được sự thay đổi về kiến thức, kĩ năng của học viên trước và sau tập huấn, viết báo cáo kết quả lớp tập huấn.
- Cam kết sắp xếp được thời gian thích hợp để thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất.
2. Đánh giá, xét chọn tư vấn
- Ứng cử viên được chọn dựa trên các tiêu chí sau:
* Chất lượng của đề xuất kỹ thuật: 70% số điểm
* Đề xuất tài chính: 30% số điểm
- Quá trình đánh giá, tuyển chọn tư vấn được sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn: Đề xuất kỹ thuật sẽ được đánh giá trước; các ứng viên có điểm đánh giá kỹ thuật từ 70/100 điểm sẽ tiếp tục được đánh giá về tài chính.
* Tiêu chí đánh giá chất lượng kỹ thuật với tổng số 100 điểm sẽ được phân bổ như sau:
1. Kinh nghiệm, chuyên môn: 60 điểm
2. Đề xuất kỹ thuật                 : 40 điểm
* Đánh giá về đề xuất tài chính: Tư vấn có đề xuất tài chính thấp nhất sẽ được mời để phỏng vấn hoặc lựa chọn để thực hiện hoạt động này.
Các khoản công tác phí, ăn ở, đi lại sẽ do Ban QLDA sắp xếp và thanh toán theo quy định của Tổ chức SCI tại Việt Nam. 
VI. HÌNH THỨC THANH TOÁN:
Tư vấn được thanh toán một lần bằng chuyển khoản sau khi các nội dung công việc được hoàn thành và phê duyệt bởi BAN QLDA EU/SỰ THAM GIA và Tư vấn hoàn thiện các giấy tờ có liên quan: xác nhận hoàn thành công việc, bảng chấm công,
đề nghị thanh toán, các hóa đơn, chứng từ liên quan khác (nếu có) theo quy định của Dự án.

VII. CÁCH NỘP HỒ SƠ
Các cá nhân quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ gồm:
(1). Email bày tỏ sự quan tâm;
(2). Lý lịch, kinh nghiệm làm việc (CVs) của tư vấn;
(3). Bản đề xuất thực hiện công việc
(4). Bản đề xuất tài chính.
Hồ sơ được gửi vào địa chỉ :
- Email: office.sudecom@gmail.com; hoặc vuquang.sudecom@gmail.com- Điện thoại: 0915723599;
- Địa chỉ văn phòng trung tâm : Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) – Ngõ 332, Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ 3, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Hạn nộp hồ sơ đến: 17h ngày 30/11/2020
Link tải: http://www.sudecom.vn/vi/download/Van-ban-quyet-dinh/TOR-QLDA-va-QLTC-24-11-2020-post.html

Tác giả bài viết: SUDECOM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10 năm hoạt động

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI (SUDECOM) Địa chỉ: Ngõ 332 – Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ 3, Phường Yên Thịnh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái ĐT: 02163851198 – Fax: 02163892397 E-mail: office.sudecom@gmail.com  Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững...

10 năm thành lập Sudecom
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về SUDECOM qua đâu?

Sudecom Fanpage
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây