ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN VIÊN THỰC HIỆN NỘI DUNG VỀ KỸ NĂNG SỐNG ĐỂ THÀNH CÔNG: ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NGUỒN, XÂY DỰNG BỘ CẨM NANG ĐÀO TẠO VÀ SỔ TAY HỌC VIÊN

Thứ sáu - 11/06/2021 17:40
Dự án "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam"

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) cùng với Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) đang triển khai dự án "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam". Dự án đặt mục tiêu đảm bảo nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể, đơn vị thực hiện dự án ở tỉnh Yên Bái có khả năng hỗ trợ năng lực khởi nghiệp, phát triển kinh tế và xã hội cho thanh niên dân tộc thiểu số, hỗ trợ họ tham gia tích cực vào việc thúc đẩy bình đẳng giới, thúc đẩy vai trò của thanh niên dân tộc trong các quá trình tham gia trong lĩnh vực khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Kỹ năng sống để thành công trong cuộc sống (Life Skills for Success – LS4S) là phương pháp tiếp cận chung (Common Approach) của Tổ chức SCI. Bộ tài liệu tập huấn (tài liệu phát tay) này đã được xây dựng dựa trên nhu cầu của thanh niên 9 xã dự án thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Dự án đã thực hiện 03 lớp tập huấn bao gồm 01 lớp thử nghiệm, 01 lớp Đào tạo giảng viên nguồn, 01 lớp huấn luyện giảng viên nguồn là các nhân viên Tổ chức xã hội tham gia thực hiện dự án và đại diện một số đoàn viên thanh niên tích cực, có năng lực phù hợp của các xã dự án.

Nhằm lan tỏa tài liệu dự án tới các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan, mở rộng đối tượng thanh niên và giảng viên nguồn được hưởng lợi từ dự án, Dự án sẽ tổ chức 1 lớp tập huấn đào tạo giảng viên nguồn TOT về một số kĩ năng sống cơ bản theo nhu cầu của học viên với thành phần học viên là các giảng viên nguồn từ các TCXH, đoàn viên tiêu biểu, giáo viên từ các trường cao đẳng, trường nghề, trung tâm dạy nghề của tỉnh/huyện, trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, v.v...  Lớp tập huấn TOT dự kiến thực hiện trong 3 ngày, tổ chức trong tháng 6/2021 tại Yên Bái.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy của các giảng viên nguồn và thanh niên địa bàn dự án có thể củng cố, áp dụng kiến thức Kỹ năng sống để thành côngtrong cuộc sống hàng ngày, Dự án sẽ xây dựng bộ Cẩm nang đào tạo về kỹ năng sống để thành công dành cho giảng viên nguồn sổ tay dành cho thanh niên dự án.

II. MỤC TIÊU:

- Mục tiêu 1: Các giảng viên nguồn từ các TCXH, đoàn viên tiêu biểu và giáo viên của các trường nghề/trung tâm hiểu nội dung và có kỹ thuật đào tạo Kỹ năng sống để thành công cho thanh niên dân tộc thiểu số tham gia dự án và học sinh – sinh viên tại các trường.

- Mục tiêu 2: Các giảng viên nguồn tự tin thực hành và điều hành lớp tập huấn về Kỹ năng sống để thành công cho thanh niên dân tộc thiểu số tham gia dự án và học sinh – sinh viên tại các trường.

- Mục tiêu 3: Bộ tài liệu dự án về Cẩm nang đào tạo và Sổ tay học viên về Kĩ năng sống để thành công được xây dựng hiệu quả, chuyên nghiệp và được lan tỏa rộng rãi.

III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Điều hành 1 khóa tập huấn 3 ngày cho GV nguồn tại Yên Bái.

- Đảm bảo học viên hiểu nội dung, có kỹ thuật đào tạo và tự tin điều hành lớp tập huấn Kỹ năng sống để thành công cho thanh niên dân tộc thiểu số tham gia dự án và học sinh – sinh viên tại các trường.

- Đảm bảo nội dung và tài liệu tập huấn phù hợp với nhu cầu của học viên.

- Xác định và lựa chọn phương pháp tập huấn phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và sự đa dạng của học viên.

- Tiến hành tập huấn cho thanh niên theo phương pháp lấy học viên làm trung tâm, phương pháp có sự tham gia và học qua trải nghiệm.

- Ngoài ra, một tài liệu nhỏ trong đó các kĩ năng sống được rút gọn theo 5 nhóm kĩ năng chính (Ý thức tích cực về bản thân, Tự kiểm soát, Tư duy bậc cao, Giao tiếp, Xã hội). Mỗi nhóm KNS chính được mô tả ngắn gọn trong 2 trang giấy khổ A5 và đảm bảo nội dung cốt lõi của từng KNS.

- Thời gian hoàn thành: 29/06/2021.

2. Xây dựng Cẩm nang đào tạo về kỹ năng sống để thành công dành cho giảng viên nguồn

- Đây là bộ tài liệu cốt lõi mang tính định hướng để giảng viên nguồn sử dụng, tham chiếu trong quá trình giảng dạy của mình về nội dung này.

- Cấu trúc của Cẩm nang đào tạo: xem tại phụ lục 1 đính kèm

-Thời gian hoàn thành: 12/07/2021.

3. Xây dựng sổ tay Kĩ năng sống để thành công cho thanh niên

- Tài liệu này cô đọng các thông tin về kĩ năng sống để thành công, được xây dựng dành cho thanh niên dự án. Thanh niên sẽ sử dụng tài liệu này như một cẩm nang để củng cố, áp dụng kiến thức Kỹ năng sống để thành công trong cuộc sống hàng ngày.

- Tài liệu được xây dựng phù hợp với đặc điểm thanh niên địa bàn dự án, có thể sử dụng các hình ảnh, sơ đồ, bài tập, câu chuyện ngắn.... Tài liệu được xây dựng đảm bảo nội dung cốt lõi của từng KNS, có sự gợi mở - khuyến khích khám phá và trải nghiệm cho người đọc. Tư vấn xây dựng nội dung sổ tay và đưa ra ý tưởng thiết kế. Sổ tay cần thân thiện, sinh động, ngắn gọn, cuốn hút

- Nội dung cuốn sách đảm bảo đầy đủ các kĩ năng sống để thành công đã được lựa chọn phù hợp với nhu cầu phát triển bản thân của thanh niên địa bàn dự án huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

-Thời gian hoàn thành: 01/08/2021.

IV.       TUYỂN CHỌN TƯ VẤN

1. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của Tư vấn:

- Số lượng tư vấn: 1 người

- Có trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển cộng đồng

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng tài liệu tập huấn, cẩm nang đào tạo, viết sách về kỹ năng mềm/kỹ năng sống/kĩ năng thành công trong cuộc sống/kĩ năng nghề nghiệp - hướng nghiệp cho thanh niên.

- Có kinh nghiệm tổ chức và triển khai tập huấn TOT giảng viên nguồn, giảng viên cộng đồng, tập huấn về kỹ năng trình bày, truyền thông. Tư vấn thành thạo kỹ năng giảng dạy tích hợp, sử dụng phương pháp đào tạo có sự tham gia, dạy học tích cực, lấy học viên làm trọng tâm, đào tạo dựa theo nhu cầu và học qua trải nghiệm.

- Có kỹ năng theo dõi và đánh giá được sự thay đổi về kiến thức và kĩ năng của học viên trước và sau tập huấn, viết báo cáo kết quả lớp tập huấn một cách hiệu quả với kiến nghị cụ thể để đảm bảo chất lượng hoạt động.

-Có kinh nghiệm làm việc và am hiểu rõ về các Tổ chức xã hội địa phương, các nhóm đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số độ tuổi 16 – 24 trong các trường học và cộng đồng.

- Cam kết sắp xếp được thời gian thích hợp để thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất.

- Đọc hiểu tốt các tài liệu tiếng Anh.

2. Đánh giá, xét chọn tư vấn

- Ứng cử viên được chọn dựa trên các tiêu chí sau:

* Chất lượng của đề xuất kỹ thuật: 70% số điểm

* Đề xuất tài chính: 30% số điểm

- Quá trình đánh giá, tuyển chọn tư vấn được sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn: Đề xuất kỹ thuật sẽ được đánh giá trước; các ứng viên có điểm đánh giá kỹ thuật từ 80/100 điểm sẽ tiếp tục được đánh giá về tài chính.

- Tiêu chí đánh giá chất lượng kỹ thuật với tổng số 100 điểm sẽ được phân bổ như sau:

Tiêu chí

Số điểm

1. Kinh nghiệm, chuyên môn

60

Trình độ chuyên môn phù hợp và đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh

 

Kinh nghiệm xây dựng tài liệu tập huấn, viết sách và tổ chức triển khai tập huấn cho giảng viên nguồn, ưu tiên kinh nghiệm tập huấn đối tượng GV nguồn là TCXH, GV cộng đồng.

30

Kinh nghiệm thực tiễn trong việc nâng cao năng lực và kỹ năng cho thanh niên về kỹ năng mềm/kĩ năng sống/kĩ năng thành công trong cuộc sống/kỹ năng nghề nghiệp và hướng nghiệp

20

Kinh nghiệm làm việc với các Tổ chức xã hội địa phương, các nhóm đối tượng thanh niên DTTS độ tuổi 16 – 24 trong các trường học và cộng đồng.

10

2. Đề xuất kỹ thuật

40

Nội dung của đề xuất logic, đầy đủ, cụ thể

20

Kế hoạch triển khai hoạt động chi tiết, phù hợp với Dự án

20

- Đánh giá về đề xuất tài chính: Tư vấn có đề xuất tài chính phù hợp hoặc thấp nhất sẽ được mời để phỏng vấn hoặc lựa chọn.

- Tư vấn đề xuất tài chính trọn gói bao gồm tất cả các khoản chi phí cho nội dung công việc nêu trên.

V. HÌNH THỨC THANH TOÁN

- Các khoản chi phí tư vấn được thanh toán nhiều lần bằng hình thức chuyển khoản sau khi các đầu mục công việc chính được hoàn thành và phê duyệt bởi Ban QLDA EU/SỰ THAM GIA.

- Tư vấn hoàn thiện các kết quả công việc và các giấy tờ có liên quan: xác nhận hoàn thành công việc, bảng chấm công, đề nghị thanh toán, các hóa đơn, chứng từ liên quan nếu có theo quy định của Dự án.

VI. CÁCH NỘP HỒ SƠ

(Nội dung chi tiết vui lòng xem file TOR đính kèm) Link tải: https://bitly.com.vn/smehr4

Các cá nhân quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ gồm:

(1) Email bày tỏ sự quan tâm;

(2) Lý lịch kinh nghiệm làm việc (tiếng Việt) của tư vấn;

(3) Bản đề xuất kĩ thuật chi tiết để thực hiện công việc

(4) Bản đề xuất tài chính.

Hồ sơ được gửi đến:

- Hồ sơ được gửi vào địa chỉ email:  chihamai@gmail.com

- Mọi thông tin cần làm rõ hơn vui lòng liên hệ số điện thoại: Hà Mai Chi – Trợ lý dự án, Điện thoại: 0982 881 339

- Địa chỉ văn phòng trung tâm: Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) – Ngõ 332, Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ 3, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

- Hạn nộp hồ sơ đến: 8h ngày 21/06/2021 (thứ hai).

Tác giả bài viết: SUDECOM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về SUDECOM

Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) Tên viết tắt: SUDECOM Tên cơ quan: Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi Giám đốc: Lê Thị Hồng Hiệp Địa chỉ:  Tổ 3, phường Yên Thịnh, TP. Yên Bái, Yên Bái (cách km6,...

10 năm thành lập Sudecom
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về SUDECOM qua đâu?

Sudecom Fanpage
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây