SUDECOM TUYỂN TƯ VẤN VIÊN HOÀN THIỆN BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN VÀ THỰC HIỆN ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NGUỒN VỀ KỸ NĂNG ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG

Thứ năm - 19/11/2020 11:48
Dự án "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam".

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) cùng với Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) đang triển khai dự án "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam". Dự án đặt mục tiêu đảm bảo nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể, đơn vị thực hiện dự án ở tỉnh Yên Bái có khả năng hỗ trợ năng lực khởi nghiệp, phát triển kinh tế và xã hội cho thanh niên dân tộc thiểu số, hỗ trợ họ tham gia tích cực vào việc thúc đẩy bình đẳng giới, thúc đẩy vai trò của thanh niên dân tộc trong các quá trình tham gia trong lĩnh vực khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Kỹ năng sống để thành công trong cuộc sống (Life Skills for Success – LS4S) là Phương pháp tiếp cận phổ quát (Common Approach) của Tổ chức SCI. Bộ tài liệu tập huấn này đã được xây dựng và thử nghiệm nhằm phát triển một tập hợp các kỹ năng nền tảng, năng lực, hành vi, thái độ, phẩm chất cá nhân, giúp cho thanh niên có thể vận dụng hiệu quả để định hướng môi trường sống của họ, làm việc tốt hơn với những người khác, thể hiện tốt năng lực bản thân và đạt được mục tiêu của mình.

Bộ kỹ năng sống có thể chuyển hóa này (Transferable Life Skills) hướng tới các hành động cá nhân, hành động đối với người khác, hành động để thay đổi môi trường xung quanh của họ. Các kỹ năng sống này đạt được thông qua các tương tác tích cực với bạn bè đồng trang lứa và các hình mẫu.
Bộ Kỹ năng sống này bao gồm 5 mảng nội dung trọng tâm:
* Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe tích cực và thể hiện hiệu quả các ý tưởng, mục tiêu với các đối tượng khác nhau và cho các mục đích khác nhau
* Kỹ năng tư duy bậc cao: Đây là những kỹ năng thiết yếu để thành công trong môi trường làm việc và trong môi trường của cá nhân; bao gồm kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, đặt mục tiêu/lập kế hoạch, và ra quyết định. Tất cả những kỹ năng này đều có mối tương quan với nhau.
* Ý thức tích cực về bản thân: nhận thức về điểm mạnh và tiềm năng của bản thân, nhận thức về cảm xúc, xã hội, nhận thức về bản thân.
* Tự kiểm soát: khả năng trì hoãn sự hài lòng, kiểm soát sự bốc đồng, tập trung sự chú ý, và điều chỉnh hành vi.
* Kỹ năng xã hội: Tập hợp những kỹ năng cần thiết để hợp tác thành công với người khác, bao gồm tôn trọng người khác, hành vi phù hợp với hoàn cảnh, sự đồng cảm, và tuân thủ theo những chuẩn mực xã hội, và giải quyết mâu thuẫn.
Nhằm đảm bảo các mục tiêu dự án đã đề ra, nâng cao năng lực cho nhân viên các tổ chức xã hội tham gia dự án, Ban Quản lý dự án SUDECOM và Tổ chức SCI mời tư vấn viên xây dựng bộ tài liệu tập huấn về Kỹ năng để thành công trong cuộc sống và triển khai 1 số khóa tập huấn cho giảng viên nguồn (TOT) là nhân viên các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái tham gia triển khai dự án. Để từ đó các giảng viên nguồn sẽ tập huấn, nâng cao năng lực về Kỹ năng để thành công trong cuộc sống cho thanh niên dân tộc thiểu số thuộc vùng dự án tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

II. MỤC TIÊU:

Mục tiêu 1: Xây dựng bộ tài liệu tập huấn về Kỹ năng để thành công trong cuộc sống nhằm đảm bảo các nội dung tập huấn phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của nhóm thanh niên mục tiêu của dự án: thanh niên dân tộc thiểu số trong độ tuổi 16-24 tại 9 xã thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Mục tiêu 2: Xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội tham gia Dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái (tập huấn TOT cho giảng viên nguồn) về nội dung và kỹ thuật đào tạo Kỹ năng để thành công trong cuộc sống để các tổ chức xã hội có khả năng trang bị các Kỹ năng để thành công trong cuộc sống cho thanh niên dân tộc thiểu số tham gia dự án.

III. PHẠM VI CÔNG VIỆC:

1. Nhiệm vụ của Tư vấn viên:
- Xây dựng bộ tài liệu tập huấn Kỹ năng để thành công trong cuộc sống  dựa trên Phương pháp tiếp cận phổ quát về Kỹ năng để thành công trong cuộc sốngcủa Tổ chức SCI và kết quả phân tích nhu cầu nâng cao năng lực của thanh niên thuộc địa bàn dự án (9 xã thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), gồm:
* Bộ tài liệu tập huấn bao gồm sách giảng dạy dành cho giảng viên nguồn và sách bài tập dành cho học viên (thanh niên).
* Bài giảng chiếu slide
* Phiếu đánh giá kiến thức về nội dung tập huấn và đánh giá kĩ năng làm tập huấn viên của học viên trước và sau tập huấn
* Phiếu đánh giá cuối khóa học và đánh giá kết quả đạt được của chuỗi hoạt động này.
- Nghiên cứu các tài liệu gốc (bằng tiếng Anh) về Phương pháp tiếp cận phổ quát về Kỹ năng để thành công trong cuộc sốngcủa Tổ chức SCI và các tài liệu khác có liên quan để tham khảo xây dựng bộ tài liệu tập huấn cho Dự án.
- Tổ chức khóa tập huấn giảng viên nguồn cho nhân viên các tổ chức xã hội
- Hỗ trợ kỹ thuật cho các Tổ chức xã hội triển khai tập huấn cho thanh niên:
* Hỗ trợ kĩ thuật cho giảng viên nguồn (là nhân viên các TCXH) cụ thể là: phương pháp soạn tài liệu, phương pháp tập huấn/thúc đẩy có sự tham gia, phương pháp đánh giá và viết báo cáo kết quả tập huấn;
* Đứng lớp 1 số khóa tập huấn đầu tiên cho thanh niên
* Họp rút kinh nghiệm với nhóm giảng viên nguồn để điều chỉnh phù hợp và đảm bảo các tập huấn viên có năng lực, tự tin triển khai tập huấn đại trà (lấy ý kiến góp ý của người học, thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm)
* Viết báo cáo cho từng khóa tập huấn, trong đó có phân tích sự thay đổi về kiến thức của học viên trước và sau tập huấn, và đánh giá sự thay đổi về kĩ năng của giảng viên nguồn, đưa ra các góp ý/ khuyến nghị cho đối tượng giảng viên nguồn, và gợi ý cách thức thực hiện các khóa tập huấn cho thanh niên một cách hiệu quả nhất.
* Chỉnh sửa và hoàn thiện bộ tài liệu tập huấn nhằm đảm bảo phù hợp với nhu cầu đào tạo của thanh niên và hiệu quả nhất cho Dự án.
2. Các sản phẩm và kết quả mong đợi:
- Một bộ tài liệu tập huấn dành cho giảng viên nguồn
- Một bộ sách bài tập dành cho học viên (thanh niên).
- Một chương trình tập huấn cụ thể với các mục tiêu, kế hoạch tập huấn rõ ràng đảm bảo triển khai hiệu quả bộ tài liệu tập huấn 
- Tổ chức thành công một khóa tập huấn thử nghiệm về bộ tài liệu tập huấn.
+ Sau khóa tập huấn thử nghiệm này, 100% học viên tham gia tập huấn đóng góp hiệu quả các ý kiến vào việc hoàn thiện bộ tài liệu dự án, đảm bảo phù hợp với đối tượng học viên đích của dự án (thanh niên dân tộc thiểu số 16 – 24 tuổi).
+ Hoàn thiện bộ tài liệu Kỹ năng sống để thành công trong cuộc sống của dự án.
- Tổ chức một hoặc một số khóa tập huấn chính thức dành cho giảng viên nguồn (là nhân viên của một số Tổ chức xã hội tham gia Dự án).
+ Ít nhất 80% học viên trả lời đúng được 80% bài kiểm tra cuối khóa tập huấn.
+ Ít nhất 80% học viên áp dụng đầy đủ và đúng quy trìnhcủa khóa tập huấn (phương pháp và nội dung), tự tin và có khả năng tự đứng lớp để tổ chức tập huấn cho thanh niên.
+ Báo cáo kết quả tập huấn TOT và hoàn thành toàn bộ công việc, trong đó đưa ra các khuyến nghị giúp các giảng viên nguồn tổ chức hiệu quả các khóa tập huấn cho thanh niên Dự án.
 IV. KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC DỰ KIẾN:

- Bắt đầu từ 7/12/2020 đến 20/1/2021

V. TUYỂN CHỌN TƯ VẤN
1. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của Tư vấn:
- Số lượng tư vấn:1 tư vấn hoặc 1 nhóm gồm 2 tư vấn
- Có trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển cộng đồng
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng tài liệu tập huấn  và đào tạo, tập huấn về kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kĩ năng thành công trong cuộc sống, kĩ năng nghề nghiệp - hướng nghiệp cho thanh niên.
- Có kinh nghiệm tổ chức và triển khai tập huấn giảng viên nguồn. Có kỹ năng theo dõi và đánh giá được sự thay đổi về kiến thức và kĩ năng của học viên trước và sau tập huấn, viết báo cáo kết quả lớp tập huấn.
- Có kỹ năng giảng dạy tích hợp, sử dụng phương pháp đào tạo có sự tham gia, dạy học tích cực, lấy học viên làm trọng tâm.
- Có kinh nghiệm làm việc và am hiểu rõ về các Tổ chức xã hội địa phương, các nhóm đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số độ tuổi 16 – 24 trong các trường học và cộng đồng.
- Cam kết sắp xếp được thời gian thích hợp để thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất.
- Đọc hiểu tốt các tài liệu tiếng Anh.
2. Đánh giá, xét chọn tư vấn
- Ứng cử viên được chọn dựa trên các tiêu chí sau:
* Chất lượng của đề xuất kỹ thuật: 70% số điểm
* Đề xuất tài chính: 30% số điểm
* Quá trình đánh giá, tuyển chọn tư vấn được sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn: Đề xuất kỹ thuật sẽ được đánh giá trước; các ứng viên có điểm đánh giá kỹ thuật từ 70/100 điểm sẽ tiếp tục được đánh giá về tài chính.
- Tiêu chí đánh giá chất lượng kỹ thuật với tổng số 100 điểm sẽ được phân bổ như sau:
Tiêu chí:
* Kinh nghiệm, chuyên môn: 60 điểm
* Đề xuất kỹ thuật:                40 điểm
- Đánh giá về đề xuất tài chính: Tư vấn có đề xuất tài chính thấp nhất sẽ được mời để phỏng vấn.
 Các khoản công tác phí, ăn ở, đi lại sẽ do Ban QLDA sắp xếp và thanh toán theo quy định của Tổ chức SCI tại Việt Nam.
VI. HÌNH THỨC THANH TOÁN
- Các khoản công tác phí, ăn ở, đi lại sẽ được SUDECOM thanh toán theo quy định của Tổ chức SCI tại Việt Nam.
- Phí tư vấn được thanh toán qua hai lần bằng hình thức chuyển khoản sau khi các nội dung công việc chính được hoàn thành và phê duyệt bởi Ban QLDA EU/SỰ THAM GIA như sau:
+ Thanh toán 30% tổng giá trị hợp đồng sau khi tư vấn xây dựng xong bộ tài liệu tập huấn đầu tiên và hoàn thành lớp tập huấn thử nghiệm.
+ Thanh toán 70% tổng giá trị hợp đồng sau khi tư vấn hiệu chỉnh, hoàn thiện bộ tài liệu tập huấn cuối cùng và hoàn thành báo cáo lớp tập huấn TOT và toàn bộ công việc được nêu trong hợp đồng.
- Tư vấn hoàn thiện các kết quả công việc và các giấy tờ có liên quan: xác nhận hoàn thành công việc, bảng chấm công, đề nghị thanh toán, các hóa đơn, chứng từ liên quan nếu có theo quy định của Dự án.
VII. CÁCH NỘP HỒ SƠ
Các cá nhân quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ gồm:
(1) Email bày tỏ sự quan tâm;
(2) Lý lịch kinh nghiệm làm việc (CVs) của tư vấn;
(3) Bản đề xuất kĩ thuật chi tiết để thực hiện công việc
(4) Bản đề xuất tài chính.
Hồ sơ được gửi đến:
- Email: office.sudecom@gmail.com; hoặc vuquang.sudecom@gmail.com
- Điện thoại: 0915723599;
- Địa chỉ văn phòng trung tâm: Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) – Ngõ 332, Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ 3, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
- Hạn nộp hồ sơ đến: 13h ngày 30/11/2020.
Linhk tải: 
http://www.sudecom.vn/vi/download/Van-ban-quyet-dinh/TOR-XD-tai-lieu-ve-ky-nang-thanh-cong-va-tap-huan-TOT-SC-phe-post.html

Tác giả bài viết: SUDECOM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về SUDECOM

Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) Tên viết tắt: SUDECOM Tên cơ quan: Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi Giám đốc: Lê Thị Hồng Hiệp Địa chỉ:  Tổ 3, phường Yên Thịnh, TP. Yên Bái, Yên Bái (cách km6,...

10 năm thành lập Sudecom
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về SUDECOM qua đâu?

Sudecom Fanpage
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây