Logo sudecom

Thông báo: Tuyển dụng Tư vấn

 •   11/10/2022 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 664
 •   Phản hồi: 0
Dự án: “Chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường bền vững” (Mã số: A-06609-06:VN) do tổ chức Oxfam Novib (Hà Lan) tài trợ.
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN VIÊN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN VIÊN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 •   15/07/2022 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 743
 •   Phản hồi: 0
Ban quản lý dự án “Chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường bền vững” (Mã dự án A-06609-06:VN) cần tuyển 01 tư vấn để triển khai hoạt động nâng cao kiến thức và kỹ năng giám sát tác động của hoạt động khai thác khoáng sản tới sinh kế, sức khoẻ, xã hội, môi trường và văn hoá cho 2 nhóm cộng đồng tại hai xã điểm dự án.
SUDECOM TUYỂN TƯ VẤN VIÊN NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

SUDECOM TUYỂN TƯ VẤN VIÊN NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 •   07/07/2022 06:29:00 PM
 •   Đã xem: 853
 •   Phản hồi: 0
Ban quản lý dự án A-06609-06:VN (SUDECOM) cần tuyển 01 tư vấn để triển khai hoạt động nâng cao kiến thức cho nhóm cộng đồng về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, và Ký quỹ bảo vệ môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản.
THÔNG BÁO Tuyển dụng chuyên gia tư vấn tổ chức hội nghị sơ kết và chia sẻ thông tin hàng năm dự án “chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường bền vững”

THÔNG BÁO Tuyển dụng chuyên gia tư vấn tổ chức hội nghị sơ kết và chia sẻ thông tin hàng năm dự án “chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường bền vững”

 •   14/06/2022 05:59:00 PM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) đang có nhu cầu tuyển 01 Tư vấn với chủ đề Nâng cao những hiểu biết về ngành khai khoáng cho các đối tác dự án (chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng). (Mã hoạt động 3.1.3)
SUDECOM THƯ MỜI VÀ TOR CHO CÔNG TY KIỂM TOÁN

SUDECOM THƯ MỜI VÀ TOR CHO CÔNG TY KIỂM TOÁN

 •   04/03/2022 05:10:00 PM
 •   Đã xem: 479
 •   Phản hồi: 0
Dự án “Chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường bền vững” do Oxfam tài trợ
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI (SUDECOM) ĐANG TÌM KIẾM TƯ VẤN TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI (SUDECOM) ĐANG TÌM KIẾM TƯ VẤN TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

 •   09/12/2021 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 483
 •   Phản hồi: 0
Dự án "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam"
TRUNG TÂM SUDECOM – DỰ ÁN EU/SỰ THAM GIA ĐANG TÌM KIẾM NHÀ CUNG CÂP DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIDEO

TRUNG TÂM SUDECOM – DỰ ÁN EU/SỰ THAM GIA ĐANG TÌM KIẾM NHÀ CUNG CÂP DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIDEO

 •   01/12/2021 05:20:00 PM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0
Dự án "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam"
TRUNG TÂM SUDECOM – DỰ ÁN EU/SỰ THAM GIA ĐANG TÌM KIẾM: TƯ VẤN VIÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN THANH NIÊN TẠI TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM SUDECOM – DỰ ÁN EU/SỰ THAM GIA ĐANG TÌM KIẾM: TƯ VẤN VIÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN THANH NIÊN TẠI TỈNH YÊN BÁI

 •   23/11/2021 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 629
 •   Phản hồi: 0
Dự án "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam"
HẾT HẠN TRUNG TÂM SUDECOM – DỰ ÁN EU/SỰ THAM GIA ĐANG TÌM KIẾM: TƯ VẤN TẬP HUẤN QUẢN LÝ, THEO DÕI CHỈ SỐ DỰ ÁN VÀ KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO DỰ ÁN CHẤT LƯỢNG

HẾT HẠN TRUNG TÂM SUDECOM – DỰ ÁN EU/SỰ THAM GIA ĐANG TÌM KIẾM: TƯ VẤN TẬP HUẤN QUẢN LÝ, THEO DÕI CHỈ SỐ DỰ ÁN VÀ KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO DỰ ÁN CHẤT LƯỢNG

 •   17/11/2021 09:38:00 PM
 •   Đã xem: 438
 •   Phản hồi: 0
Dự án "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam"
TUYỂN TƯ VẤN

TUYỂN TƯ VẤN

 •   20/08/2021 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 636
 •   Phản hồi: 0
Dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam”
TOR - ĐÁNH GIÁ BÊN NGOÀI CUỐI DỰ ÁN

TOR - ĐÁNH GIÁ BÊN NGOÀI CUỐI DỰ ÁN

 •   16/04/2021 12:53:00 PM
 •   Đã xem: 803
 •   Phản hồi: 0
Dự án N-VNM-2019-3036 “Cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng dân tộc miền Bắc Việt Nam” do Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới tài trợ
Eu01

SUDECOM TUYỂN TƯ VẤN VIÊN HOÀN THIỆN BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN VÀ THỰC HIỆN ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NGUỒN VỀ KỸ NĂNG ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG

 •   19/11/2020 12:48:00 PM
 •   Đã xem: 911
 •   Phản hồi: 0
Dự án "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam".
Eu01

SUDECOM TUYỂN TƯ VẤN VIÊN TẬP HUẤN XÂY DỰNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO NHÂN VIÊN CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

 •   19/11/2020 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 1072
 •   Phản hồi: 0
Dự án: "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam" do Liên minh Châu Âu tài trợ (viết tắt: dự án EU/SỰ THAM GIA)

10 năm hoạt động

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI (SUDECOM) Địa chỉ: Ngõ 332 – Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ 3, Phường Yên Thịnh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái ĐT: 02163851198 – Fax: 02163892397 E-mail: office.sudecom@gmail.com  Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững...

10 năm thành lập Sudecom
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về SUDECOM qua đâu?

Sudecom Fanpage
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây